Temperature mora

Temperature izmjerene na Jadranu 02.07.2016

Mjesto Temperatura mora