Visine snijega

Visine snijega izmjerene u Hrvatskoj

Nema snijega :(